KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ANNA ULATOWSKA - CZERW | KOLBUSZOWA, MIELEC, RZESZÓW | PORADY PRAWNE, REPREZENTACJA W SĄDZIE

USTALENIE WYNAGRODZENIA I FORMA PŁATNOŚCI

Czynniki istotne przy ustalaniu wynagrodzenia za usługę udzielania pomocy prawnej:

- rodzaj i stopień zawiłości sprawy
- miejsca świadczenia usługi
- niezbędny nakład pracy
- przepisy prawa określające minimalne stawki wynagrodzenia za świadczenie pomocy przed sądem.

Wynagrodzenie ustalone jest w zależności preferencji Klienta, rodzaju współpracy (długofalowa czy jednorazowa),
od rodzaju sprawy w formie:

- ryczałtu za miesiąc współpracy
- stawki godzinowej  
- jednorazowego wynagrodzenia za wykonaną usługę niezależnego od wyniku sprawy
- wynegocjowanego wynagrodzenia połączonego z dodatkowym, ustalonym procentowo, honorarium za pomyślny wynik  sprawy.

koszty postepowania

 

 

 Proszę pamiętać, że z prowadzeniem spraw sądowych związane jest nie tylko wynagrodzenie dla reprezentującego Państwa Pełnomocnika, ale również wydatki w postaci opłat sądowych - uiszczane na konta odpowiedniego sądu czy wydatki związane z koniecznością zapłaty za pracę biegłych sądowych, którzy wydają w toczących się sprawach opinie, jeżeli ich specjalistyczna wiedza jest niezbędna do wydania prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie. Niejednokrotnie bowiem konieczne są w sprawach odpowiednie opinie biegłych lekarzy, psychologów, geodetów, grafologów, inżynierów budownictwa itp.